Công trình: Nhà máy Vina-Acecook
Hạng mục: Dây chuyền đóng gói sản phẩm
Chủ đầu tư: Vina-Acecook

Công trình: Nhà máy PepsiCo Việt Nam
Hạng mục: Đường ống công nghệ
Chủ đầu tư: PepsiCo International Việt Nam

Công trình: Nhà máy sữa Vinamilk
Hạng mục: Cung cấp vật tư inox
Chủ đầu tư: Vinamilk

Công trình: Nhà máy Gillette Bình Dương
Hạng mục: Cung cấp vật tư
Chủ đầu tư: P&G Vietnam

Công trình: Nhà máy Number 1 Beverage
Hạng mục: Cung cấp vật tư
Chủ đầu tư: Công ty Number 1

Công trình: Nhà máy thực phẩm Á Châu
Hạng mục: Hệ thống xử lý nước thải
Chủ đầu tư: AFI

Công trình: Nhà máy xi măng Nghi Sơn
Hạng mục: Dây chuyền sản xuất
Chủ đầu tư: Công ty xi măng Nghi Sơn

Công trình: Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch I
Hạng mục: Cung cấp vật tư
Chủ đầu tư: Tập đoàn Formosa

Công trình: Nhà máy xử lý nước thải tại Khu công nghiệp An Phước
Hạng mục: Cung cấp vật tư
Chủ đầu tư: Công ty Tín Nghĩa

Hỗ trợ

Hotline:

 

0906 345 304
0903 367 316
0903 989 304

Tel:

028 2216 6670

sales@inoxquangminh.com